Дисципліни вільного вибору

ПЕРЕЛІКИ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

на 2022/2023 навчальний рік

Назва дисципліниВикладачСеместрКількість кредитівКількість годин
Освітній ступінь «бакалавр»
Історична географія Українивикл. Акчебаш А.В.34120
Історія релігійвикл. Акчебаш А.В.34120
Регіонознавство в шкільній історичній освітідоц. Гончарова Н.О.54120
Усна історія: засади, джерела, методидоц. Гончарова Н.О.54120
Історія США та Канадист. викл. Башли М.І.34120
Історія українського кінематографаст. викл. Башли М.І.34120
Історія суспільно-політичної думки в Україніст. викл. Башли М.І.54120
Історія діловодствавикл. Градинар Г.І.34120
Історія Османської імперіїст. викл. Башли М.І.54120
Етнологіядоц. Дроздов В.В.34120
Історія держави і права зарубіжних країндоц. Дроздов В.В.34120
Історія радянського суспільствадоц. Дроздов В.В.54120
Історія мистецтваст. викл. Михайлов О.І.34120
Історія науки і технікидоц. Морошан. Н.В.34120
Особливості розвитку країн Латинської Америкист. викл. Михайлов О.І.54120
Історія світової культуридоц. Татаринов І.Є.54120
Українська етнологіявикл. Акчебаш А.В.54120
Культура та релігія античних цивілізаційст. викл. Михайлов О.І.34120
Історія спорту народів Європист. викл. Михайлов О.І.34120
Економічна історія Українист. викл. Михайлов О.І.54120
Історія Румунії та Молдовист. викл. Михайлов О.І.54120
Військове мистецтво в добу Античності і Середньовіччядоц. Татаринов І.Є.34120
Археологіядоц. Татаринов І.Є.34120
Історія українського військадоц. Татаринов І.Є.34120
Війни в європейській історії (ХVІ – ХІХ ст.)доц. Татаринов І.Є.54120
Історія європейської інтеграціїдоц. Церковна В.Г.54120
Історія європейського фашизмудоц. Церковна В.Г.74120
Історія «холодної війни»доц. Церковна В.Г.74120
Історія Бессарабіїпроф.  Циганенко Л.Ф.34120
Знищене покоління: повоєнні репресії в Південній Бессарабії 1944-1953 рр.проф.  Циганенко Л.Ф.54120
Сертифікована програма «Археологія, етнологія та спеціальні історичні дисципліни»
Археологіядоц. Татаринов І.Є.34120
Історична географія Українивикл. Акчебаш А.В.34120
Етнологіядоц. Дроздов В.В.54120
Історія українського військадоц. Татаринов І.Є.64120
Джерелознавстводоц. Гончарова Н.О.74120
Українська етнологіявикл. Акчебаш А.В.84120
Освітній ступінь «магістр»
Традиційні культури етносів Українського Подунав’явикл. Акчебаш А.В.14120
Україна в системі міжнародних відносинвикл. Акчебаш А.В.14120
Електронне урядування та електронна демократіяст. викл. Башли М.І.14120
Історія українських діаспорст. викл. Башли М.І.14120
Етнодемографічні процеси сучасного світудоц. Гончарова Н.О.14120
Інноваційні технології у навчанні історіїдоц. Гончарова Н.О.14120
Історія радянського суспільствадоц. Дроздов В.В.14120
Історична хронологія Північного Причорномор’я:нові підходипроф. Ніколаєв М.І.14120
Допоміжні історичні дисципліни: антична нумізматика Північного Причорномор’япроф. Ніколаєв М.І.14120
Просопографія античних міст Північного Причорномор’япроф. Ніколаєв М.І.14120
Друга світова війна: проблеми вивчення та інтерпретаціїдоц. Церковна В.Г.14120
НАТО в системі євроатлантичної безпекидоц. Церковна В.Г.14120
Міжнародні організації ХХ – початок ХХІ ст.доц. Церковна В.Г.14120
Мако-, мікро- і мета історіяпроф. Циганенко Л.Ф.14120
Знищене покоління: повоєнні репресії в Південній Бессарабії 1944-1953 рр.проф. Циганенко Л.Ф.14120