Склад кафедри

ЦИГАНЕНКО Лілія Федорівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-5014-9845

Scopus Author ID: 57203764278

Research ID: A-8350-2018

Е-mail: liliatsyganenko@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Теорія та методологія підготовки дисертаційного дослідження. Управління науковими проєктами. Цивілізаційний вимір новітньої світової історії. Макро-, мікро- і мета історія. Історія Бессарабії.

Читати більше


НІКОЛАЄВ Микола Ілліч

Ніколаєв

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

E-mail: olbiopol@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Допоміжні історичні дисципліни: антична нумізматика Північного Причорномор’я. Історична хронологія Північного Причорномор’я: нові підходи. Просопографія античних міст Північного Причорномор’я.

Читати більше


ГОНЧАРОВА Наталія Олександрівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ІD: 0000-0002-0190-4015

E-mail: natali.saga.777@ukr.net

Навчальні предмети, які викладає:  Методика навчання історії в профільній школі. Регіональна історія України. Українознавство та методика його навчання. Історія стародавнього світу. Історія античної цивілізації. Методика навчання історії. Історія держави і права України. Етнодемографічні процеси сучасного світу

Читати більше


ЦЕРКОВНА Віра Георгіївна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0003-3245-1597

Research ID: AAB-8971-2021

E-mail: viratserkovna@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Сучасні підходи до історіописання. Актуальні проблеми сучасної світової та вітчизняної історіографії. Теорія та методологія історії. Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. Історія європейської інтеграції. Українська та зарубіжна історіографія. Друга світова війна: проблеми вивчення та інтерпретації. НАТО в системі євроатлантичної безпеки.

Читати більше


ДРОЗДОВ Віктор Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-1381-8878

Research ID: A-7822-2018

ResearchGate

E-mail: victordrozdov.84@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Історія первісного суспільства. Вступ до історії з основами наукових досліджень. Етнологія. Історія радянського суспільства. ІКТ в історичній науці.

Читати більше


ТАТАРИНОВ Іван Євгенович

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-6345-7409

E-mail: tatarinoffivanevgen@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Археологія. Історія України та української культури. Війни в європейській історії (ХVI-ХІХ ст.). Військова історія України. Історія українського війська.

Читати більше


МОРОШАН Наталя Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0001-9965-1388

Scopus Author ID: 57203763596

E-mail: nnvolkanova@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Українська етнологія. Україна в європейській історії та культурі. Історія європейської культури. Світова культура ХХ – початку ХХІ ст. Історія науки і техніки. Історія мистецтва. Особливості розвитку країн Латинської Америки.

Читати більше


БАШЛИ Маргарита Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0003-1519-8139

Research ID: AAA-9204-2021

E-mail: mibashly@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Історія країн Центрально-Східної Європи. Нова та новітня історія країн Центрально-Східної Європи. Нова та новітня історія країн Азії та Африки. Історія суспільно-політичної думки в Україні

Читати більше