Склад кафедри

ЦИГАНЕНКО Лілія Федорівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-5014-9845

Scopus Author ID: 57203764278

ResearcherID: A-8350-2018

ResearchGate

Е-mail: liliatsyganenko@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Теорія та методологія підготовки дисертаційного дослідження. Управління науковими проєктами. Цивілізаційний вимір новітньої світової історії. Макро-, мікро- і мета історія. Історія Бессарабії.

Читати більше


НІКОЛАЄВ Микола Ілліч

Ніколаєв

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ІD: 0000-0003-3994-1150

Scopus Author ID: 58859324400

ResearcherID: AAH-7628-2020

ResearchGate

E-mail: olbiopol@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Допоміжні історичні дисципліни: антична нумізматика Північного Причорномор’я. Історична хронологія Північного Причорномор’я: нові підходи. Просопографія античних міст Північного Причорномор’я.

Читати більше


ГОНЧАРОВА Наталія Олександрівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ІD: 0000-0002-0190-4015

E-mail: natali.saga.777@ukr.net

Навчальні предмети, які викладає:  Методика навчання історії в профільній школі. Регіональна історія України. Українознавство та методика його навчання. Історія стародавнього світу. Історія античної цивілізації. Методика навчання історії. Історія держави і права України. Етнодемографічні процеси сучасного світу

Читати більше


ЦЕРКОВНА Віра Георгіївна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0003-3245-1597

Scopus Author ID: 57274125900

ResearcherID: AAB-8971-2021

E-mail: viratserkovna@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Всесвітня історія (ранньомодерна доба). Всесвітня історія (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Новітня історія. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. Нова та новітня історія країн Центрально-Східної Європи. Історія європейської інтеграції. Українська та зарубіжна історіографія. Україна в системі міжнародних відносин. Актуальні проблеми сучасної світової та вітчизняної історіографії. Історія європейського фашизму. Друга світова війна: проблеми вивчення та інтерпретації. НАТО в системі євроатлантичної безпеки.

Читати більше


ДРОЗДОВ Віктор Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-1381-8878

Scopus Author ID: 57273143500

ResearcherID: A-7822-2018

ResearchGate

E-mail: victordrozdov.84@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Преісторія. Вступ до історії з основами наукових досліджень. Історія України (кінець XVІІІ – початок ХІХ ст.). Новітня історія України. Теорія та методологія історії. Етнологія. Історія вчень про державу та право. Історія радянського суспільства. ІКТ в історичній науці.

Читати більше


ТАТАРИНОВ Іван Євгенович

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-6345-7409

E-mail: tatarinoffivanevgen@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Археологія. Історія України та української культури. Війни в європейській історії (ХVI-ХІХ ст.). Військова історія України. Історія українського війська.

Читати більше


МОРОШАН Наталя Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0001-9965-1388

Scopus Author ID: 57203763596

E-mail: nnvolkanova@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Українська етнологія. Україна в європейській історії та культурі. Історія європейської культури. Світова культура ХХ – початку ХХІ ст. Історія науки і техніки. Історія мистецтва. Особливості розвитку країн Латинської Америки.

Читати більше


БАШЛИ Маргарита Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії та методики її навчання

Профіль в Google Scholar

ORCID ID: 0000-0003-1519-8139

ResearcherID: AAA-9204-2021

E-mail: mibashly@gmail.com

Навчальні предмети, які викладає:  Історія країн Центрально-Східної Європи. Нова та новітня історія країн Центрально-Східної Європи. Нова та новітня історія країн Азії та Африки. Історія суспільно-політичної думки в Україні

Читати більше