Атестація

Освітній ступінь “магістр”

Графік складання атестаційних екзаменів у 2020-2021 н.р. (ОС “магістр”)

Програма атестаційного екзамену “Історія, українознавство та методики їх викладання” для здобувачів ОС “магістр” спеціальності 014 Середня освіта (014.03 Історія)

Освітній ступінь “бакалавр”

Графік складання атестаційних екзаменів у 2020-2021 н.р.

Програма атестаційного екзамену “Історія та методика її навчання” для здобувачів ОС “бакалавр” спеціальності 014 Середня освіта (014.03 Історія)

Програма атестаційного екзамену “Основи правознавства та економіки і методики їх навчання” для здобувачів ОС “бакалавр” спеціальності 014 Середня освіта (014.03 Історія)

Програма атестаційного екзамену “Історія і методика її викладання та європейські студії” для здобувачів ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт (032 Історія та археологія – бакалавр)