Громадське обговорення

Запрошуємо до обговорення проєктів освітніх програм кафедри історії та методики її навчання усіх зацікавлених сторін: студентів, викладачів, випускників, представників роботодавців та академічної спільноти. Пропозиції надсилати на електронну пошту кафедри: kafist.idgu@gmail.com

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма “Історія та археологія: історія. Європейські студії” першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 032 Історія та археологія (2021)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма “Історія. Європейські студії” другого (магістерського) рівня зі спеціальності 032 Історія та археологія (2021)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма “Середня освіта: історія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) (2021)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма “Середня освіта: історія. Українознавство” другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) (2021)