Студентська наука

Студентська проблемна група: “Слідами стародавніх поселень: Сміл, Сініл, Ізмаїл”

студентський науковий гурток

Проблемна група «Слідами стародавніх поселень: Сміл, Сініл, Ізмаїл» – це творче об’єднання здобувачів освіти, які навчаються за спеціальностями 032 «Історія та археологія» та 014.03 «Середня освіта: історія». Її учасниками є студенти першого та другого курсів факультету української філології та соціальних наук Кіру Ж., Пинзару К., Коробєр Н., Стоянова А., Плукчі В., Височенко М., Ніколаєва М., Смирнов А. та Мартинчук О.

Робота гуртка, в першу чергу, спрямована на поглиблене вивчення історії рідного краю. Окремо досліджуються різноманітні наукові проблеми, які сприяють формуванню цікавого простору спілкування, інтелектуальному, культурному і професійному зростанню історика-початківця.

Основною формою організації засідань є обговорення наукових доповідей. Тематично наукові повідомлення студентів охоплюють доволі широке коло питань: від проблем історіографії, джерелознавства, археології до конкретно-практичних досліджень (переважно з історії Українського Придунав’я) у руслі культурної, інтелектуальної, усної історії, історії пам’яті, історії архівної та музейної справ тощо.

Окрім безпосереднього знайомства з результатами студентських наукових досліджень, гуртком активно використовуються і інші різноманітні форми роботи: диспути, творчі зустрічі (зокрема, зі співробітниками музеїв, архівів), круглі столи, презентації, екскурсії. Доброю традицією стали невеличкі краєзнавчо-туристичні подорожі цікавими місцями міста Ізмаїл.

У цьому році карантин вніс свої корективи в роботу гуртка. Однак ми продовжуємо працювати в форматі онлайн-зустрічей. На перспективу плануємо запрошення на засідання фахівців із суміжних дисциплін:, філологів, психологів, соціологів, культурологів та мистецтвознавців, що, безумовно, розширить для студентів можливості професійного розвитку.

Наукові публікації студентів

 • Бездєтко В. Традиційна весільна обрядовість молдавського етносу на Півдні України. Пріоритетні напрями європейского наукового простору: пошук студента. Вип. 8. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. С. 21-23
 • Бездєтко В. Порівняльна характеристика весільної обрядовості гагаузької та єврейської південноукраїнських етнічних груп. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. С. 19-22.
 • Тимофєєва К. Життя в селі під час голоду 1946-1947 рр. (за спогадами мешканців с. Кислиця
 • Ізмаїльського району). Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. С. 202-205.
 • Калин І.А. Пошуки шляхів успішної реалізації інноваційної діяльності у викладанні історії. Літні наукові дискусії: збірник наукових матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 червня 2018 р. Вінниця, 2018. Ч. 3. С. 20–25.
 • Калин І.А. Формування інформаційно-комунікативної діяльності у викладанні історії. Наукові записки сучасних вчених: збірник наукових матеріалів ХХІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 26 жовтня 2018 р. Вінниця, 2018. Ч. 4. С. 14–19.
 • Щука Є.К. Стан сучасної освіти в Україні в оцінках студентської молоді. Теорія і практика сучасної науки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29-30 червня 2018 р. – Херсон: Молодий вчений, 2018. С. 57–60.
 • Бошкова А.О. Релігійна ситуація в Україні і Молдові: історія та сучасні реалії Гончарова. Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9–10 листопада 2018 р.). К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018. С. 6–8.
 • Гульченко А.С. Прийоми розвитку критичного мислення учнів засобами усної історії. Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9–10 листопада 2018 р.). К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018. С. 11–14.
 • Мотинга О. Голодомор 1946-1947 рр. на Кілійщині. Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018. Вип 8. С.168-171.
 • Козлова Т. Молдовська традиційна культура в сучасних умовах (на прикладі села Дмитрівка Кілійського району). Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018. Вип 8. С. 122-124.
 • Ушакова Н. Становище Кілії у складі Молдавського князівства у другій половині ХV століття. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняня наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Переяслав-Хмельницький 2018 Вип. 46. С. 132-135
 • Ільїн О.І. (2018).The Financial Situation and Working Conditions of Workers and Employees of the Soviet Danube Shipping Company (1944-1954). Journal of Danubian Studies and Research. Vol 8, No 2. Р. 349-359.
 • Кулепестіна В. Інтерактивні технології навчання історії в умовах компетентного підходу в освіті. Використання інноваційних технологій в освітньому просторі: збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вищих навчальних закладів України. К.: Філія «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2019. С. 124–128.
 • Михайліченко А. Порівняльний аналіз образу «зовнішнього ворога» на сторінках радянської регіональної преси у 50-80-х рр. XX ст. Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 9. С. 80-86
 • Кравченко Х. Початок колективізації в Українському Подунав’ї. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019.
 • Чепой О. Прихована історія: голод 1946-1947 рр. у с. Утконосівка Ізмаїльського району. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019.
 • Міщенко В. Друга світова війна у спогадах мешканців Південної Бессарабії. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019.
 • Маламен Т. Висвітлення подій 1946-1947 рр. на сторінках газети «Сталінець». Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019.
 • Тарасенко В. Спогади мешканців с. Саф’яни про голодомор 1932-1933 рр. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019.
 • Воловяшко Т. Роль бессарабських аристократів у економічній системі регіону на початку ХХ ст. IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента». Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019.
 • Лазебна С. Болград у ХІХ ст.: етапи та особливості містобудування Циганенко Л.Ф. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019.
 • Кіосєва Д. Діяльність національно-культурних товариств у світлі сучасних наукових розвідок. Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації: за матеріалами Міжнародної студентської наукової конференції. Одеса: Молодіжна наукова ліга, 2020. Т. 6. С. 6–8.
 • Дунав М. Європейська інтеграція України: проблеми та перспективи. Пріоритетні напрями європейского наукового простору: пошук студента. Вип. 10. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020. С. 20-24.
 • Дунав М. Особливості американського напряму зовнішньої політики України на сучасному етапі. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип. 6. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020.
 • Михайлова І. Виноградівська школа ім. О.О. Банєва: сторінки історії. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип. 6. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020.
 • Жук І. Історія будівель маєтку династії купців Тульчіанових у с. Миколаївка Кілійського району. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип. 6. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020.
 • Фучеджи Є. Антинімецьке законодавство Російської імперії в роки Першої світової війни (за матеріалами Бессарабської губернії) Церковна В.Г. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип. 6. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020.
 • Богатирчук А.В. Ідентичність етносів Південної Бессарабії: методика дослідження. Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020. С. 8-12.
 • Тополенко В.О. Військові реформи Стефана Баторія у Речі Посполитій. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип. 6. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020.
 • Чолак О.В. Особливості визначення поняття професійної підготовки вчителів історії у наукових дослідженнях. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип. 6. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020.