Освітні програми

Освітній ступінь “бакалавр”

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітня програма: Історія та археологія: історія. Європейські студії (2017, 2019, 2020)

Навчальні плани (2017, 2019)

Реценції:

Освітні компоненти:

Спеціальність: 014 Середня освіта (предметна спеціальність: 014.03 Історія)

Освітня програма: Середня освіта: історія (2021)

Освітня програма: Середня освіта: історія, основи правознавства та економіки (2017, 2019, 2020)

Освітня програма: Середня освіта: історія. Середня освіта: мова і література (англійська) (2018)

Освітній ступінь “магістр”

Спеціальність: 014 Середня освіта (предметна спеціальність: 014.03 Історія)

Освітня програма: Середня освіта: історія. Українознавство (2020)

Освітньо-науковий ступінь “доктор філософії”

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія: історія (2017)

Онлайн-форма для пропозицій до освітніх програм