Міжнародна діяльність та регіональні зв’язки

Викладачі кафедри здійснюють плідну міжнародну наукову діяльність через різноманітні форми співробітництва:

 1. Участь у міжнародному проєкті «Україна і Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи» (науковий співкерівник від ІДГУ проф. Циганенко Л. Ф.). Держреєстраційний номер – 0117U001619. Друком вийшла українсько-молдовська енциклопедія «Вони змінили історію» (Ізмаїл: СМИЛ, 2019), авторами якої стали співробітники кафедри української і всесвітньої історії та культури.
 2. Стажування викладачів за кордоном: доц. Дроздов В. В. в Університеті Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чеська Республіка, ) та за програмою Open World (Вашингтон – Ралі, СЩА); проф. Циганенко Л. Ф. в Університеті «Dunerea de Jos» (м. Галац, Румунія); доц. Татаринов І. Є. в Софійському університеті «Св. Климента Охридського» (м. Софія, Болгарія); ;
 3. Робочою групою кафедри було організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Україна-Греція: історичні рефлексії» (15 березня 2019 р.);
 4. Група студентів факультету, яку очолив доц. Татаринов І. Є., у липні 2019 р. долучилась до міжнародних археологічних експедицій на території Молдови (розкопки фортеці Сорока, м. Сороки, керівник – проф. Мустяце С.) та Румунії (фортеця Ібіда, с. Слава Русса, керівники – проф. Якоб М., проф. Парасків Д.).

Давні творчі зв’язки поєднують кафедру з провідними закладами вищої освіти, науковими та культурними установами України та Єврорегіону “Нижній Дунай”, зокрема з

 • Інститутом історії України НАН України;
 • Національним університетом імені Тараса Шевченка (Київ);
 • Національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова (Київ);
 • Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ);
 • Київським університетом імені Бориса Грінченка;
 • Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка;
 • Інститутом культурної антропології Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк);
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Переяслав-Хмельницький);
 • Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка;
 • Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова;
 • Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д.Ушинського;
 • Великотирнівським університетом (Республіка Болгарія);
 • Університетом «Dunerea de Jos» (м. Галац, Румунія);
 • Університетом «Danubius» (м. Галац, Румунія).

Угоди про співпрацю

Угода про організацію академічних обмінів між ОНУ ім. І.І. Мечникова та ІДГУ