Вступ на ОС “Магістр”

Historia est magistra vitae!

Безперевне здобуття історичної освіти за трьома рівнями: бакалавр, магістр і доктор філософії. Історія – це твій шлях до успіху!

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітня програма: Історія. Історичне туризмознавство

Форма здобуття освіти: денна, заочна

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Форма фінансування: за рахунок державного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Ліцензований обсяг: 20 місць

Умови вступу:

на основі диплома бакалавра:

на основі диплома магістра (спеціаліста):

Професійні можливості випускника. Особа, яка здобула освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, має право на здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти та може займати такі первинні посади:

 • викладач закладу вищої освіти;
 • викладач закладу професійно-технічної освіти;
 • молодший науковий співробітник;
 • історик;
 • консультант з питань історії;
 • екскурсознавець;
 • туризмознавець.

Спеціальність: Середня освіта (предметна спеціальність: 014.03 Історія)

Освітня програма: Середня освіта: історія. Українознавство

Форма здобуття освіти: денна, заочна

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Форма фінансування: за рахунок державного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Ліцензований обсяг: 40 місць

Умови вступу:

на основі диплома бакалавра:

на основі диплома магістра (спеціаліста):

Професійні можливості випускника. Особа, яка здобула освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, має право на здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти та може займати такі первинні посади:

 • викладач закладу професійно-технічної освіти;
 • вчитель закладу середньої освіти (історія, українознавство);
 • вихователь-методист;
 • молодший науковий співробітник;
 • історик;
 • консультант з питань історії.

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Перелік документів для вступу (на основі диплома бакалавра):

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційний код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • диплом бакалавра і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з ЄВІ (іноземна мова);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • документи, що підтверджують право вступу за спеціальними умовами (за необхідності).

Перелік документів для вступу (на основі диплома магістра або спеціаліста):

 • заяву;
 • документ, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційний код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • диплом магістра/спеціаліста і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Графіки вступних іспитів

Веб-сторінка приймальної комісії ІДГУ

Яке питання Вас цікавить?