Вступ на ОС “Бакалавр”

Стань професійним істориком в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті

Безперевне здобуття історичної освіти за трьома рівнями: бакалавр, магістр і доктор філософії. Історія – це твій шлях до успіху!

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітня програма: Історія та археологія: історія. Європейські студії

Форма здобуття освіти: денна, заочна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Форма фінансування: за рахунок державного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Ліцензований обсяг: 30 місць

Умови вступу:

на основі повної загальної середньої освіти – сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів:

 • Українська мова і література
 • Історія України
 • Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

на основі диплома молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс – сертифікати ЗНО з двох конкурсних предметів (Українська мова та література; Історія України) та фахове вступне випробування (Давня історія України).

Професійні можливості випускника. Особа, яка здобула освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, має право на здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та може займати такі первинні посади:

 • історик, історик (економіка), історик (політика), історик (суспільні відносини), консультант з питань історії;
 • архівіст, експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів;
 • антрополог;
 • археограф, археолог, етнолог, палеограф;
 • викладач-стажист.

Спеціальність: 014 Середня освіта (предметна спеціальність: 014.03 Історія)

Освітня програма: Середня освіта: історія

(освітня програма передбачає можливість отримання додаткової предметної спеціальності або спеціалізації: правознавство, англійська мова, психологія тощо)

Форма здобуття освіти: денна, заочна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Форма фінансування: за рахунок державного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Ліцензований обсяг: 80 місць

Умови вступу:

на основі повної загальної середньої освіти – сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів:

 • Українська мова і література
 • Історія України
 • Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

на основі диплома молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс – сертифікати ЗНО з двох конкурсних предметів (Українська мова та література; Історія України) та фахове вступне випробування (Основи педагогіки та психології).

Професійні можливості випускника. Особа, яка здобула освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, має право на здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та може займати такі первинні посади:

 • вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • вихователь-методист;
 • історик;
 • консультант з питань історії.

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Графіки вступних випробувань

Перелік документів для вступу:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційний код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • свідоцтво про повну загальну середню освіту (атестат) і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – дійсні сертифікати за 2018, 2019, 2020, 2021 роки;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • документи, що підтверджують право вступу за спеціальними умовами (за необхідності);
 • довідка для сільського коефіцієнту (за наявності).

Вступ на основі диплома бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Графіки вступних випробувань

Перелік документів для вступу:

1 курс (зі скороченим строком навчання), 2, 3 курси (з нормативним строком навчання) – на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційний код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з  1) української мови та літератури та з  2)Історії України або Математики  – дійсні сертифікати за 2018, 2019, 2020, 2021 роки;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • документи, що підтверджують право вступу за спеціальними умовами (за необхідності).

2 і 3 курси (з нормативним строком навчання) – на основі диплома бакалавра

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційний код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • диплом бакалавра/магістра/спеціаліста і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Веб-сторінка приймальної комісії ІДГУ

Яке питання Вас цікавить?