Педагогічна практика як контекст професійного самовизначення

3 квітня 2024 року відбувся захист звітів із педагогічної практики студентів 2 та 3 курсів спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Практика тривала з 26.02.2024 до 24.03.2024 р.

Для студентів 2 курсу ця практика була навчальною та мала на меті оволодіння майбутніх педагогів формами, засобами, традиційними й інноваційними технологіями освітньої діяльності в ЗЗСО; застосування у практичній педагогічній роботі знань із теорії педагогіки, психології, історії та методики її навчання.

Студенти 3 курсу проходили виробничу практику, завданнями якої були перевірка сформованості фахових компетентностей здобувачів вищої освіти в якості вчителів закладів загальної середньої освіти; виховання потреби постійного вдосконалення професійних умінь та педагогічної майстерності; розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного потенціалу кожного студента-практиканта.

Студенти представили комісії власні педагогічні напрацювання, поділилися особистими враженнями і роздумами про специфіку освітнього процесу в сучасних реаліях. Якісні звітні матеріали, емоційні виступи, переконливі відповіді на запитання засвідчили належний рівень фахової підготовки здобувачів вищої освіти, їхній ентузіазм та старанність. Об’єднаний формат заходу дозволив студентам різних курсів порівняти власні підходи та визначити педагогічні здобутки, а третьокурсникам навіть поділитись досвідом.

Окремо викладачі кафедри історії та методики її навчання і їхні молоді колеги обговорили особливості реалізації теоретичної та практичної підготовки на ОС «бакалавр» і «магістр» спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія). Отриманий педагогічний досвід дозволив студентам зробити слушні рекомендації, які колектив кафедри враховуватиме у подальшій реалізації відповідних освітньо-професійних програм.

Наталія Гончарова, завідувачка кафедри історії та методики її навчання

Поширити