Силабуси курсів

Актуальні проблеми сучасної світової та вітчизняної історіографії – доц. Церковна В.Г.

Вступ до історії з основами наукових досліджень – доц. Дроздов В.В.

Історія вчень про державу і право – доц. Дроздов В.В.

Історія європейської інтеграції – доц. Церковна В.Г.

Історія первісного суспільства – доц. Дроздов В.В.

Історія середніх віків – Башли М.І.

Історія України та української культури (2 курс) – Акчебаш А.В.

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (2 курс) – доц. Церковна В.Г.

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (3 курс, 1 сем.) – доц. Церковна В.Г.

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (3 курс, 2 сем.) – доц. Церковна В.Г.

Основи пам’яткознавства – Акчебаш А.В.

Теорія та історія держави і права – доц. Дроздов В.В.

Теорія та методологія історії – доц. Церковна В.Г.

Украiнська та зарубiжна iсторiографiя – доц. Церковна В.Г.