Атестаційний екзамен складений!

атестація

18 січня 2022 р. здобувачі спеціальності Середня освіта (Історія) освітнього ступеня «магістр» факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності успішно склали перший атестаційний екзамен з історії, українознавства та методик їх навчання.

Студенти-випускники продемонстрували високий рівень наукової кваліфікації, теоретичної та практичної підготовки. Слід відзначити, що у магістрантів дослідницький хист виявився у завданні з аналізом історичних джерел, під час виконання якого здобувачі продемонстрували вміння працювати за науковим алгоритмом, здійснювати верифікацію документів минулого та давати їм свою оцінку. Практична частина екзамену супроводжувалася яскравими презентаціями власних методичних розробок лекцій, семінарів, нестандартних уроків. Свої відповіді випускники супроводжували прикладами власного професійного досвіду.

Роботою комісії керує професор, доктор історичних наук Л. Циганенко. До складу комісії увійшли доц. Н. Гончарова, доц. В. Церковна та ст. викл. О. Михайлов.  Усі студенти отримали високі бали, а комісія вказала на гідний рівень відповідей та презентаційних матеріалів.

Бажаємо нашим магістрантам подальших наукових звершень, реалізації запланованих цілей та здоров’я!

Олександр Михайлов, старший викладач
кафедри історії та методики її навчання

Поширити